Patricija Goubar, dipl. fizio.

Dipl. fizioterapevtka, spec., velneška svetovalka.

Po končani Zdravstveni fakulteti je v Ljubljani opravila še specializaciji na področjih varovanja zdravja žena in mehanične diagnostike in terapije. V letu 2010 je pridobila certifikat za velneško svetovalko in opravila še druga številna izobraževanja s področja fizioterapije. V letu 2015 je zaključila tudi univerzitetni študij organizacije dela.

Sprva je bila zaposlena kot respiratorni fizioterapevt v intenzivnih enotah Splošne bolnišnice Celje, nato pa je bila vrsto let vodja terapevtskega centra, Velnes sektorja in nato še vodja rehabilitacije v Termah Dobrna, kjer je bila tudi nosilka številnih projektov. Trenutno dela kot izvršna direktorica v podjetju Biozdravje.

Kot habilitirana predavateljica je nosilka dveh področij visokošolskega študijskega programa, smer fizioterapija, na fakulteti Alma Mater Europaea v Mariboru.

Patricija Goubar vodi tečaje klasične masaže v Mariboru in tečaje terapevtske masaže v Ljubljani strokovno in študentu prijazno.