NPK refleksoterapevt

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Zakaj pridobiti NPK in zakaj mi

  • ker pridobite javno veljavni certifikat, ki ga podeljuje Državni izpitni center
  • ker smo registrirani izvajalec za NPK refleksoterapevt z uradnim pooblastilom Ministrstva za delo in ker lahko samo pri nas opravite celoten postopek za pridobitev NPK-ja
  • ker imamo ugodne cene

Zakonski pogoji za pridobitev NPK

  1. znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstva
  2. strokovna znanja in spretnosti po 11. točki Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK refleksoterapevt/refleksoterapevtka

Koraki za pridobitev NPK

Cena in ugodnosti

  • cena izpita za NPK z DDV: 215 €
  • posebne ugodnosti: v ceno izpita za NPK je všteto tudi svetovanje pred izpitom

Brošura Prijava na izpit

Datum izpita za NPK

LJUBLJANA, PTUJSKA 19 (Bežigrad), Higeja:

  • pregled portfolijev – jesen 2022
  • praktični izpit – jesen 2022

Rok prijave: –

Datum priprave na izpit za NPK

LJUBLJANA, PTUJSKA 19 (Bežigrad), Higeja:

  • jesen 2022