NPK maser

Zakaj pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo oz. NPK

  • ker pridobite javno veljavni certifikat, ki ga podeljuje Državni izpitni center
  • ker se certifikat lahko uporabi v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v tujini
  • ker je veliko večja možnost, da bodo vaše stroške krili zavodi za zaposlovanje
  • drugi razlogi v brošuri!

Zakaj mi

  • ker smo edini zasebni registrirani izvajalec za NPK maser z uradnim pooblastilom Ministrstva za delo
  • ker lahko samo pri nas opravite celoten postopek za pridobitev NPK-ja

Zakonski pogoji za pridobitev NPK

  • izobrazba na ravni SOK 5 (srednješolski strokovni program oz. 4-letna srednja šola)
  • strokovna znanja in spretnosti po poklicnem standardu Maser/maserka