NPK maser in NPK refleksoterapevt

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Smo edini zasebni registrirani izvajalec za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser in refleksoterapevt po odločbi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Samo pri nas lahko opravite celoten postopek za pridobitev NPK-ja:

 • izobraževanje in usposabljanje iz ustrezne masažne tehnike,
 • izobraževanje in preverjanje znanja iz temeljnih medicinskih znanj,
 • pripravo na izpit pred državno izpitno komisijo,
 • izpit pred državno izpitno komisijo,
 • pridobitev certifikata NPK.

Potrebna znanja za pridobitev NPK maser omogočamo s tečaji klasična masaža ali kitajska masaža Tuina. Potrebna znanja za pridobitev NPK refleksoterapevt omogočamo s tečajem refleksoterapije.

Za pridobitev NPK maser in refleksoterapevt morate imeti opravljene izpite iz medicinskih vsebin, določenih za program Zdravstvena vzgoja. Ti izpiti so:

 • izpit iz osnov anatomije in fiziologije,
 • izpit iz komunikacije,
 • izpit iz zdravstvene vzgoje,
 • izpit iz higiene.

Izpiti so pisni. Posamezen izpit traja 45 minut. Spodaj so navedeni datumi izpitov.

Za zahtevnejši predmet Osnove anatomije in fiziologije organiziramo predavanja, ki niso obvezna, vendar njihov obisk priporočamo. Predavanja obsegajo 15 pedagoških ur (3 dni). Več informacij o predavanjih dobite tu.

 


Vse podrobnosti v brošuri Povpraševanje

 


Datumi izpitov temeljnih medicinskih znanj

Izpiti bodo potekali v LJUBLJANI, PTUJSKA 19 (Bežigrad) ob sredah:


Osnove anatomije in fiziologije ob 17. uri:

 • 6. september 2017
 • 11. oktober 2017
 • 8. november 2017
 • 6. december 2017
 • 17. januar 2018
 • 14. februar 2018
 • 14. marec 2018
 • 11. april 2018
 • 30. maj 2018
 • 27. junij 2018


Komunikacija ob 18. uri:

 • 6. september 2017
 • 11. oktober 2017
 • 8. november 2017
 • 6. december 2017
 • 17. januar 2018
 • 14. februar 2018
 • 14. marec 2018
 • 11. april 2018
 • 30. maj 2018
 • 27. junij 2018


Zdravstvena vzgoja ob 17. uri:

 • 13. september 2017
 • 25. oktober 2017
 • 22. november 2017
 • 13. december 2017
 • 24. januar 2018
 • 21. februar 2018
 • 21. marec 2018
 • 25. april 2018
 • 23. maj 2018
 • 13. junij 2018


Higiena ob 18. uri:

 • 13. september 2017
 • 25. oktober 2017
 • 22. november 2017
 • 13. december 2017
 • 24. januar 2018
 • 21. februar 2018
 • 21. marec 2018
 • 25. april 2018
 • 23. maj 2018
 • 13. junij 2018