NPK maser in NPK refleksoterapevt

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Smo edini zasebni registrirani izvajalec za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser in refleksoterapevt po odločbi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Samo pri nas lahko opravite celoten postopek za pridobitev NPK-ja:

 • izobraževanje in usposabljanje iz ustrezne masažne tehnike,
 • izobraževanje in preverjanje znanja iz temeljnih medicinskih znanj,
 • pripravo na izpit pred državno izpitno komisijo,
 • izpit pred državno izpitno komisijo,
 • pridobitev certifikata NPK.

Potrebna znanja za pridobitev NPK maser omogočamo s tečaji klasična masaža ali kitajska masaža Tuina. Potrebna znanja za pridobitev NPK refleksoterapevt omogočamo s tečajem refleksoterapije.

Za pridobitev NPK maser in refleksoterapevt morate imeti opravljene izpite iz medicinskih vsebin, določenih za program Zdravstvena vzgoja. Ti izpiti so:

 • izpit iz osnov anatomije in fiziologije,
 • izpit iz komunikacije,
 • izpit iz zdravstvene vzgoje,
 • izpit iz higiene.

Izpiti so pisni. Posamezen izpit traja 45 minut. Spodaj so navedeni datumi izpitov.

Za zahtevnejši predmet Osnove anatomije in fiziologije organiziramo predavanja, ki niso obvezna, vendar njihov obisk priporočamo. Predavanja obsegajo 15 pedagoških ur (3 dni). Več informacij o predavanjih dobite tu.

 


Vse podrobnosti v brošuri Povpraševanje

 


Datumi izpitov temeljnih medicinskih znanj

Izpiti bodo potekali v LJUBLJANI, PTUJSKA 19 (Bežigrad) ob sredah:


Osnove anatomije in fiziologije ob 17. uri:

 • 5. september 2018
 • 10. oktober 2018
 • 7. november 2018
 • 5. december 2018
 • 23. januar 2019
 • 13. februar 2019
 • 20. marec 2019
 • 10. april 2019
 • 29. maj 2019
 • 26. junij 2019


Komunikacija ob 18. uri:

 • 5. september 2018
 • 10. oktober 2018
 • 7. november 2018
 • 5. december 2018
 • 23. januar 2019
 • 13. februar 2019
 • 20. marec 2019
 • 10. april 2019
 • 29. maj 2019
 • 26. junij 2019


Zdravstvena vzgoja ob 17. uri:

 • 12. september 2018
 • 24. oktober 2018
 • 21. november 2018
 • 12. december 2018
 • 16. januar 2019
 • 20. februar 2019
 • 13. marec 2019
 • 24. april 2019
 • 22. maj 2019
 • 12. junij 2019


Higiena ob 18. uri:

 • 12. september 2018
 • 24. oktober 2018
 • 21. november 2018
 • 12. december 2018
 • 16. januar 2019
 • 20. februar 2019
 • 13. marec 2019
 • 24. april 2019
 • 22. maj 2019
 • 12. junij 2019